🗓 ปฏิทินจีนปี 2566 ไหว้วันไหนบ้าง มาเช็คกัน 🙏🏮🗓 ปฏิทินจีนปี 2566 ไหว้วันไหนบ้าง มาเช็คกัน 🙏🏮

November 17, 2022 | 8.9K ครั้้ง
CIVILI MALL📒 เปิดปฏิทินจีนปี 2566 🎉

🐇 รับปีเถาะ หรือปีกระต่าย อยากเริ่มต้นปีด้วยความเฮง มีโชค ก็ต้องเช็ควันไหว้กันหน่อย 💰

📆 ในปฏิทินจีนปี 2566 มีวันไหว้หลากหลายวัน ไม่ว่าจะเป็น วันไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย วันไหว้พระจันทร์ เทศกาลกินเจ รวมถึงวันไหว้เทพเจ้าจีนองค์อื่น ๆ 🙏

🤔 เช็ควันไหว้เสริมความเฮง บารมี สิริมงคล 🌕

✨ โดยเรารวบรวมให้แล้วแบบจัดเต็มครบทั้ง 12 เดือน 🚩

🧧 ไม่อยากพลาดความเฮงตลอดปี 2566 ปัดหมุดไว้เลยค่าา 📌


💬 Line ID :

#CIVILI#CIVILIMALL#ศิวิไล#ศิวิไลมอลล์#ช้อปง่ายขายสบายรับรายได้ทุกวัน#Socialcommerce#Superplatform#Digitalplatform#โซเชียลคอมเมิร์ซ#ซุปเปอร์แพลตฟอร์ม#ดิจิตอลแพลตฟอร์ม#แพลตฟอร์ม#คอมเมิร์ซ

🗓 ปฏิทินจีนปี 2566 ไหว้วันไหนบ้าง มาเช็คกัน 🙏🏮
🕒 เช็ควันไหว้เสริมดวงรับปี 2566 🎊

📆 ปฏิทินจีนวันไหว้ เดือนมกราคม 2566 / 2023

🔴 วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 วันพระจีน, วันจับโหงว
🔴 วันอาทิตย์ ที่ 15 มกราคม 2566 วันไหว้ส่งเสด็จเจ้าขึ้นสวรรค์, เซ้งเจี่ยที
🔴 วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 วันไหว้สิ้นปี, ก๊วยนี้โจ่ย, วันไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย
🔴 วันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2566 วันตรุษจีน, ชุนเจี๋ย, วันพระจีน, วันชิวอิก
🔴 วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 วันไหว้รับเจ้ากลับจากสวรรค์ เหล่าเอี๊ยเหลาะที, ซิ้งเลาะที
🔴 วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 วันประสูติเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย ปางบู๊, จ้าวกงหมิง
🔴 วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 วันประสูติองค์เทพยดาฟ้าดิน หยี้วหวังต้าตี้, ทีกงแซ
📆 ปฏิทินจีนวันไหว้ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 / 2023

🔴 วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 วันไหว้เทศกาลชาวนา / โคมไฟ, ง่วงเซียวโจ่ย, วันพระจีน, วันจับโหงว
🔴 วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 วันพระจีน, วันชิวอิก
📆 ปฏิทินจีนวันไหว้ เดือนมีนาคม 2566 / 2023

🔴 วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 วันพระจีน, วันจับโหงว
🔴 วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม2566 วันประสูติพระโพธิสัตว์กวนอิม
🔴 วันพุธที่ 22 มีนาคม2566 วันพระจีน, วันชิวอิก
📆 ปฏิทินจีนวันไหว้ เดือนเมษายน 2566 / 2023

🔴 วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 วันเช็งเม้ง , วันพระจีน, วันจับโหงว
🔴 วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 วันพระจีน, วันชิวอิก
🔴 วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 วันประสูติองค์เซวียนเทียนสร้างตี้, เฮียงเทียงเสี่ยงตี่
📆 ปฏิทินจีนวันไหว้ เดือนพฤษภาคม 2566 / 2023

🔴 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 วันพระจีน, วันจับโหงว
🔴 วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 วันเกิดเจ้าแม่ทับทิม, เทียนโหวเซี้ยบ้อ
🔴 วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 วันพระจีน, วันชิวอิก
🔴 วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 วันประสูติองค์ถานกงต้าเซียนเสิ้ง, องค์ยุวเทพท่ามกงเยี่ย
📆 ปฏิทินจีนวันไหว้ เดือนมิถุนายน 2566 / 2023

🔴 วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 วันพระจีน, วันจับโหงว
🔴 วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 วันพระจีน, วันชิวอิก
🔴 วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 วันไหว้บ๊ะจ่าง, ตวนอู่เจี๋ย
📆 ปฏิทินจีนวันไหว้ เดือนกรกฎาคม 2566 / 2023

🔴 วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 วันพระจีน, วันจับโหงว
🔴 วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 วันพระจีน, วันชิวอิก
📆 ปฏิทินจีนวันไหว้ เดือนสิงหาคม 2566 / 2023

🔴 วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 วันพระจีน, วันจับโหงว
🔴 วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 วันสำเร็จมรรคผลพระโพธิสัตว์กวนอิม
🔴 วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 วันประสูติเทพเจ้ากวนอู, กว้านอี้กง
🔴 วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 วันประสูติเทพเจ้าไท้สร้างเหลาจวิน, วันพระจีน, วันชิวอิก
🔴 วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 วันสารทจีน, จงหยวนเจี๋ย, วันพระจีน, วันจับโหงว
📆 ปฏิทินจีนวันไหว้ เดือนกันยายน 2566 / 2023

🔴 วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 วันประสูติเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย ปางบุ๋น, ปี่กาน
🔴 วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 วันเกิดเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
🔴 วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 วันพระจีน, วันชิวอิก
🔴 วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 วันไหว้พระจันทร์, จงชิวเจี๋ย, วันพระจีน, วันจับโหงว
📆 ปฏิทินจีนวันไหว้ เดือนตุลาคม 2566 / 2023

🔴 วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566 เทศกาลกินเจ , วันพระจีน, วันชิวอิก
🔴 วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เทศกาลกินเจ
🔴 วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 เทศกาลกินเจ
🔴 วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เทศกาลกินเจ
🔴 วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เทศกาลกินเจ
🔴 วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เทศกาลกินเจ
🔴 วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 เทศกาลกินเจ
🔴 วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 เทศกาลกินเจ
🔴 วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เทศกาลกินเจ, วันประสูติเทพเจ้านาจาซาไท้จื้อ
🔴 วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 วันพระจีน, วันจับโหงว
📆 ปฏิทินจีนวันไหว้ เดือนพฤศจิกายน 2566 / 2023

🔴 วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 คล้ายวันออกบวชพระโพธิสัตว์กวนอิม
🔴 วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 วันพระจีน, วันชิวอิก
🔴 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 วันพระจีน, วันจับโหงว
📆 ปฏิทินจีนวันไหว้ เดือนธันวาคม 2566 / 2023

🔴 วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 วันพระจีน, วันชิวอิก
🔴 วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 วันไหว้ขนมบัวลอย, ตังโจ่ย
🔴 วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 วันพระจีน, วันจับโหงว
💰 CIVILI MALL APPLICATION แอป ฯ ช้อปปิ้งออนไลน์ที่มีดีมากกว่าแค่การช้อปปิ้ง 💸💸Image

บทความ ที่คุณอาจจะสนใจ

Blog
Blog
Blog