|บริษัท ศิวิไล โกลบอล ฟินเทค ชีวัน จำกัด จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

โดยได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง และใบอนุญาตการประกอบธุรกิจขายตรงอย่างถูกต้อง

แชร์ข่าวสารนี้:
news_img27(1).jpg

บริษัท ศิวิไล โกลบอล ฟินเทค ชีวัน จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564

ออกให้ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

บริษัท ศิวิไล โกลบอล ฟินเทค ชีวัน จำกัด
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

ได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
และใบอนุญาตการประกอบธุรกิจขายตรงอย่างถูกต้องจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

เพื่อแสดงถึงธุรกิจที่มุ่งเน้นการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และมีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคเป็นสำคัญ มีรูปแบบการทำธุรกิจ การตลาด และการขายโดยผู้จำหน่ายอิสระที่สร้างเครือข่ายธุรกิจอย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ยังสามารถการันตีได้ว่าบริษัท ฯ ดำเนินธุจกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการซื้อสินค้า และบริการของบริษัท ฯ ได้อย่างแน่นอน

วันที่ 7 ต.ค. 64
ได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจการตลาดแบบตรง
วันที่ 11 ต.ค. 64
ได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจขายตรง อย่างถูกต้อง
จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

แท็กยอดนิยม

#CIVILI#CIVILIMALL#ศิวิไล#ศิวิไลมอลล์#ช้อปง่ายขายสบายรับรายได้ทุกวัน#Socialcommerce#Superplatform#Digitalplatform#โซเชียลคอมเมิร์ซ#ซุปเปอร์แพลตฟอร์ม#ดิจิตอลแพลตฟอร์ม#แพลตฟอร์ม#คอมเมิร์ซ

ข่าวสารที่อาจจะสนใจ: